Υπηρεσίεςπεριοδικής συντήρησης (servise)

Ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με την επισκευή και συντήρηση της μοτοσικλέτα σας, κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Service 

Συντήρηση (Service) Ενδιάμεση

 

Σε αυτό στάδιο περιλαμβάνονται οι περιοδικές αλλαγές λαδιών καθώς και ένας περιφερικός τεχνικός έλεγχος (λιπάνσεις, έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρα, οπτικός έλεγχος, έλεγχος κατάστασης ελαστικών, κατάστασης αλυσίδας, φώτων και ενδείξεων, αναρτήσεων, οδηγικός έλεγχος, έλεγχος ανοχών). Συνήθως για τις μοτοσικλέτες της YAMAHA τα διαστήματα για αυτό το σέρβις είναι για 50-250cc κάθε 3000km για 500cc > κάθε 5000km.

Συντήρηση (Service) - Βασικό (Μικρό)

 

Σε αυτό το στάδιο γίνονται έλεγχοι καθαρισμοί και αντικαταστάσεις φίλτρων αέρα, μπούζι, φίλτρου λαδιού, αντιψυκτικού, λαδιών, όπου απάτητε από τον κατασκευαστή, καθώς και όλοι οι έλεγχοι του ενδιάμεσου σέρβις. Συνήθως για τις μοτοσικλέτες της YAMAHA τα διαστήματα για αυτό το σέρβις είναι για 50-150cc κάθε 6000km για 250cc > κάθε 10000km

 

* στα scooter σε αυτή τη φάση γίνετε έλεγχος του συστήματος μετάδοσης και έλεγχος & αντικατάσταση ιμάντα.

Συντήρηση (Service) - Πλήρες (Μεγάλο)

 

Σε αυτό το στάδιο μαζί με τις εργασίες του βασικού σέρβις πραγματοποιούμε και έλεγχο καθώς και ρύθμιση διακένου βαλβίδων. Συνήθως για τις μοτοσικλέτες της YAMAHA τα διαστήματα για αυτό το σέρβις είναι για 50-150cc κάθε 6000km για 250cc κάθε 20000km 500cc > κάθε 40000km.

 

Κατά τη συντήρηση της μοτοσικλέτας σας χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά καθώς και προτεινόμενα από τη YAMAHA λιπαντικά.

*Είμαστε πρόθυμοι να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το service της μηχανή σας